Oy Finnpool Ab on vuonna 1980 perustettu teollisuuskemikaalien maahantuonti- ja vientitoimintaa harjoittava agentuuriyritys.

Pitkäaikainen yhteistyö asiakkaidemme ja päämiestemme kanssa on luonut vankan pohjan koko toiminnallemme, ja näin voimme keskittyä ydin-
osaamiseemme nyt ja tulevaisuudessa.

..

Finnpool Oy
Kavallinmäki 15 A
02710 Espoo
Finland

Puhelin 0207 890 800
Faksi 0207 890 801
jan-eric.saarela(a)finnpool.fi

English

Ota yhteys

.

Toimitamme teollisuuskemikaaleja, lisäaineita ja tuotannon apuaineita mitä moninaisimpiin käyttötarkoituksiin teollisuuden eri alueilla.

J.RETTENMAIER & SÖHNE

Maailmanlaajuinen markkinajohtaja kuituteollisuudessa.

J.Rettenmaier & Söhne kehittää ja valmistaa kuituja ja lisäaineita mm. rakennus-, asfaltti-, suodatus-, paperi- ja kartonkiteollisuudelle.


Vuonna 1877 perustettu perheyritys on kasvanut vahvaksi ja tehokkaaksi tuotanto- ja markkinointiorganisaatioksi. Tähän on päästy määrätietoisten työntekijöiden sinnikkyyden, hyvien visioiden ja innovaatiivisuuden avulla.

Oy Finnpool Ab on toiminut vuodesta 1981 JRS:n edustajana Suomessa sekä vuodesta 1992 Virossa.

Poraver

Dennert Poraver GmbH valmistaa kevyitä pieniä kierrätyslasikuulia mm. rakennusteollisuuden raaka-aineeksi.

Dennert Poraver GmbH perustettiin vuonna 1983 Veit Dennert KG:n tytäryhtiöksi. Oy Finnpool Ab:lla on edustus Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.
Poraver on kierrätyslasia

AMERICAN GILSONITE

American Gilsonite Company (AGC) on vuodesta 1888 lähtien toimittanut Gilsonite-tuotteita ja siihen liittyvää palvelua. Gilsonite on American Gilsonite Companyn rekisteröimä tuotenimi.

Gilsonite on hiilen ja kovabitumin näköinen puhdas luonnonhiilivetytuote. Sitä käytetään asfaltin ja kattopäällystemateriaalien modifiointiaineena.

GILSONITE-luonnonbitumia käytetään asfalttipäällysteissä estämään kuormituksen aiheuttamaa deformaatiota. Gilsonite lisää päällysteen jäykkyyttä ja lämmönkestävyyttä, jolloin päällyste on vähemmän herkkä pehmenemään, deformoitumaan ja tahmeutumaan korkeissa lämpötiloissa.       

Gilsonite parantaa asfaltin mekaanista ja kemiallista tarttuvuutta ja veden kestävyyttä. Gilsonite ei, vastoin kuin muut bitumia kovettavat modifioijat, myötävaikuta murtumisiin matalissa lämpötiloissa.

Käyttökohteita

- vilkkaasti liikennöidyt kadut, bussikaistat ja pysäkit 

- risteysalueet, siltojen kannet

- satamat, lentokentät ja -terminaalit

- pysäköintialueet

- kaikkialla, missä on hidas ja raskas liikenne


Oy Finnpool Ab:lla on American Gilsoniten edustus Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan sekä Baltian markkinoilla.

6D Solutions

6D Solutions on erikoistunut erilaisiin asfaltin lujiteratkaisuihin, joita käytetään teitä, katuja, lentokenttiä sekä asfalttikenttiä rakennettaessa ja ylläpidettäessä.

CIDEX- lasikuitulujiteverkkoja
käytetään vahvisteina ajoteillä ja pyöräteillä parantamaan tien kantavuutta, estämään päällysteen halkeilua ja routavaurioiden syntymistä, estämään ajourien muodostumista, korjaamaan raskaan liikenteen aiheuttamia vaurioita ja lisäämään päällysteen käyttöikää.

CIDEX-lasikuituverkko sitoo tehokkaasti vanhan ja uuden päällystekerroksen toisiinsa ”Heat-Sealing” -kalvon avulla. Kun kuumaa asfalttimassaa levitetään CIDEX-lasikuituvahvisteen päälle, kalvo sulaa ja liimaa kerrokset toisiinsa. Näin saadaan hyvä tarttuvuus myös päällystekerrosten väliin, eikä erottumista synny.
Lopputuloksena syntyy vahva, tiivisrakenteinen  ja pitkäikäinen päällyste.

Oy Finnpool Ab:lla on lujiteverkkojen edustus Suomen ja Viron markkinoilla.

VÉGÉTAL BIOTEC


Luontoystävälliset BioTec

- asfaltinpoisto- ja tarttumisen estoaineet asfalttiteollisuudelle

- voiteluaineet  sahateollisuudelle.


Nestemäiset BIO-tuotteet ovat kasviöljypohjaisia, täysin biohajoavia ja turvallisia käyttää.


aspha-min

aspha-min® on hienorakeinen lisäaine, jota käyttämällä pystytään alentamaan tienpäällystyksessä käytettävän asfalttimassan lämpötilaa. Alhaisempi sekoitus- ja levityslämpötila säästää energiaa ja pienentää asfalttimassan hiilidioksidi-, typpioksidi-  ja haitallisten yhdisteiden (VOC) päästöjä. Levitysvaiheessa massasta haihtuu  vähemmän höyryjä, savua ja aerosoleja.

GRIMM


Alumiinipulveri kutistumisenestoon

AVAS


Mikrosilika ja muita tuotteita rakennusmateriaalituotteisiin


Star Asphalt

Star Asphaltin on huppuosaaja erityisesti asfaltin lisäaineiden valmistamisessa. Heidän laajassa valikoimassaan on tuotteet mm. seuraaviin erityissovelluksiin:

- fosfaattipohjaiset tartukkeet erilaisiin asfalttimassoihin
- lisäaineet
 RC-massoihin / kierrätysasfalttiin
- tarttumisen estoaineet ja muut erityistuotteet:  mm. estämään bitumin tarttumista kuormalavoille, työkaluihin ja laitteisiin


 


Kirjaudu sisään